papukaijat • suoranokat • kaijuli.fi

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.


anjahark

How to bring petBirds
« : 05.04.02 - klo:12:45:43 »
How to bring pet birds here from other countries?
« Viimeksi muokattu: 09.01.03 - klo:11:01:48 kirjoittanut anjah »

Re:HOW to bring PETbirds?
« Vastaus #1 : 15.04.02 - klo:14:18:06 »
I don't know much about this subject, but I've looked a bit into it as well, because I sometimes wondered the same thing.
So here's what I've found out.
1) First you have to make sure that the bird (or any animal) you want to bring,is legal here (not endangered and etc...).
2) make sure it has insurance and certificates indicating health related stuff.
3) ask about the taxation, if there are any and how much and where, how and when you must pay it.
4) ask if there are any extra chanrges for your specific animal
I suppose you can ask this from any aviary in Finland or the pet cargo related staff at the airport and so on...
5) make sure it has all the vaccinations it might need
6) buy a ticket for it
7) buy a ticket for yourself
8) come to finland!
:-)

As I said earlier, I'm not sure about all of this, but these are the information I found out... they may be incorrect, inexact and/or incomplete.

But if you find out more exact information, let me know as well.

Good luck
××××××××××××××××××××××××××××
            Nasim Shamlou A.
            +358-45-676 2746
http://www.sunpoint.net/%7Enasim
××××××××××××××××××××××××××××

Re:How to bring petBirds
« Vastaus #2 : 16.08.04 - klo:21:58:16 »
You should ask that from both countries. First ask what do you need to bring the bir out of country X. Then call to country Y and ask what do you and the bird need to get there.
Of course, you should be prepared for guaranteen it can take weeks, so if you're not movin in country Y you should just get a baby sitter for the bird.
Hope, it works out well ;D
Neitokakadujen kasvatusta vuodesta 2005 ja undulaattien vuodesta 2014. :)

Re: How to bring petBirds
« Vastaus #3 : 01.09.12 - klo:20:22:51 »
hello
I just arrived from Vienna with my Grey African parrot and it was not easy , we used special exotic  animal transportation  company Animals First from Vienna , I had to collect  lots of certificates :  health ect ,
there is special regulation in Scandinavia concerning birds , so get in contact with EVIRA.fi  ,
health certificat has to show 6 different information about birds health condition more details you will get from EVIRA.fi it is even more complicate to bring the bird from outside of EU so get first all information before booking any transportation and make sure you have everything correct. I would recommend you to use special company  otherwise   airline will not accept your pet on cargo. and there is also one thing before the trip infromation has to be mark in the TRACES EU monitoring system to do this you have to contact special government agency in the place from where you will start trip with your bird .and health certificate has to be valid within 10days before trip .
i have bad experience about all thing and lots of headaches and thx to the Animals First from Vienna it was possible .
Good Luck and I hope you will manage to do it
ps there is also special permit for importing exotic bird one can apply from EVIRA before importing 

Jerzy

Re: How to bring petBirds
« Vastaus #4 : 01.09.12 - klo:20:33:25 »
here more info only in finnish but i hope somebody in TRe will tranlsate to you this is info about importing bird or pets from EU to Scandinavia

Lemmikkilintujen tuonti muista EU-maista,  Norjasta ja Sveitsistä
Ohje lemmikkilintujen tuonnista Suomeen toisesta jäsenvaltiosta, Norjasta ja Sveitsistä sekä viennistä Suomesta toiseen jäsenvaltioon, Norjaan ja Sveitsiin.
Lemmikkilinnuilla tarkoitetaan kaikkia lemmikkieläiminä pidettäviä lintulajeja lukuun ottamatta siipikarjaa eikä niitä ole tarkoitettu myytäväksi tai välitettäväksi. Siipikarjaksi lasketaan kana, kalkkuna, helmikana, ankka, sorsa, hanhi, viiriäinen, kyyhkynen, fasaani, peltopyy ja sileälastaiset linnut kuten strutsi, emu, nandu eikä tämä ohje koske näitä lintulajeja.
1. Lemmikkilintujen terveyttä koskevat ehdot
(MMM asetus 1002/2010 16 §)
1) linnut ovat olleet lähettävässä jäsenvaltiossa vähintään kuljetusta edeltävät 30 vuorokautta;
2) linnut ovat lähtöisin alueelta ja lähtöpitopaikasta, jossa ei ole voimassa Euroopan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia rajoituksia lintujen tarttuvien tautien osalta;
3) linnut ovat merkittyjä yksilökohtaisin tunnistein joko umpinaisella jalkarenkaalla tai mikrosirulla;
4) lintuja ei ole rokotettu Newcastlen taudin tai lintuinfluenssan varalta;
5) linnut ovat lähetyshetkellä vapaita tarttuvien tautien oireista;
6) jos linnut on tuotu Euroopan yhteisön ulkopuolelta, tuonti on tapahtunut komission päätöksen 2007/25/EY mukaisesti. Tällöin tarvittavan terveystodistuksen (katso kohta 2.) liitteenä on oltava lähettävän kolmannen maan antama tuonnin terveystodistus ja/tai todistus vaadittavasta karanteenissa olosta, jos linnut ovat olleet karanteenissa EU:ssa tuonnin jälkeen.
2. Terveystodistus
Lemmikkilintujen mukana on oltava lähettävän jäsenvaltion virkaeläinlääkärin myöntämä vapaamuotoinen terveystodistus, josta selviää lintujen laji ja yksilötiedot ja joka sisältää edellä mainitut vakuutukset lintujen terveyttä koskevien ehtojen täyttymisestä. Terveystodistus ei saa olla 10 vuorokautta vanhempi. Todistuksen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai engalnniksi.
3. TRACES-ilmoitus
Lemmikkilintujen sisämarkkinatuonnista on tehtävä ilmoitus TRACES järjestelmään ennen lintujen lähettämistä. Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri voi tehdä TRACES-viestin osa 1, joka sisältää lähetystä koskevat tiedot. Myös linnun lähettäjä voi laatia TRACES-viestin osan 1 rekisteröitymällä toimijaksi TRACES-järjestelmään siinä maassa, mistä eläimet lähetetään.
Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa lähetettävät eläimet, varmentaa viestin ja lähettää samalla tiedon sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Viesti voidaan varmentaa vasta, kun eläinlääkäri on tarkastanut vietävät eläimet.
Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä on Elintarviketurvallisuusviraston internetsivuilla osoitteessa: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/traces/
4. Sisämarkkinavienti
Lemmikkilintujen sisämarkkinaviennissä on noudatettava määränpäänä olevan jäsenvaltion eläinlääkintäviranomaisten asettamia vaatimuksia. Sisämarkkinaviennissä on tehtävä ilmoitus TRACES-järjestelmään, jos määränpäänä oleva valtio vaatii tämän.
Lisätietoja:
Lisäksi on otettava huomioon säännökset, jotka sisältyvät neuvoston asetukseen (EY) nro 338/97 luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä (CITES).
Muilla papukaijalinnuilla kuin neitokakaduilla (aik. nymfipapukaija), undulaateilla, kauluskaijoilla (aik. aleksanterinkaija) ja ruusukaijasilla on oltava EU:n sisäisessä tuonnissa mukanaan EU:n jäsenmaan CITES-hallintoviranomaisen myöntämä EU-todistus (ns. A-liitteen lajit) tai muu selvitys lintujen alkuperästä (ns. B-liitteen lajit).
Tulliviranomaisilla on oikeus tarkastaa em. todistus tai selvitys. EU:n ulkopuolelta tuotaessa papukaijalinnulla on oltava etukäteen myönnettyinä CITES-vientilupa sekä CITES-tuontilupa, jotka on esitettävä tullissa. Lisätietoja antaa Suomen Ympäristökeskus, puh. 020 610123.
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/eu-jasenmaat__norja_ja_sveitsi/lemmikkilintujen_tuonti/