Linnut forum

Kauppa => Yksityishenkilöiden myynti-ilmoitukset => Aiheen aloitti: tinttu - 28.07.08 - klo:20:48:24

Otsikko: Cites I/A-liitteen lajien myynnistä
Kirjoitti: tinttu - 28.07.08 - klo:20:48:24
Tästä päivästä lähtien  Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n foorumin kauppa-osiossa tulee Cites I/A liiteen lajien myynti-ilmoituksissa tulee olla EU-todistuksen numero näkyvillä.

Myynti on luvanvaraista, joten ilman lupaa myyminen on jopa rangaistavaa, tästä syystä yhdistyksen sivuilla ei voi myydä A-liitteen lajeja ilman todistusnumeroa, moderaattorit poistavat ilman todistusnumeroa olevat ilmoitukset ilman eri huomautusta

Lista A-liitteen (http://www.papukaijat.net/cites/cites-a1.pdf) lajeista

uudenseelanninviherkaijasta Cyanoramphus novaezelandiae ja huppuparatiisikaijasta Psephotus dissimilis ei vaadita EU-todistusta

huomioikaa, että listassa on suorat linkit aina kyseiseen lajiin WPT:n sivuille tieteellisen nimen kohdalla[/i]
Otsikko: Terveisiä Suomen ympäristokeskuksesta
Kirjoitti: tinttu - 27.11.09 - klo:13:14:12
Tutkintapyyntö A-liitteen lajin papukaijan myynti ilman vaadittavaa EU-todistusta

Olemme CITES-lupaviranomainen ja vastaamme CITES-luvista.

Koska Keltainen pörssi julkaisee laittomia ilmoituksia vaikka olemme useaan otteeseen pyytäneet vastaanottajaa (Keltainen pörssi sekä muita vastaavia palveluja) poistamaan myynti-ilmoitukset palveluistaan ja valvomaan sekä varmistamaan että myynneille on tarvittava meidän myöntämä myyntilupa (EU-todistus).

Kyseessä on Luonnonsuojelulain rikkomus.

Toivoisin että te jatkossa valvotte laitonta myyntiä netissä.

Useissa EU-maissa on tähän valvontaan nimetty yhteyshenkilö, joka vastaan valvonnasta ja on yhteydessä lupaviranomaisiin tarvittaessa.

Elävien eläinten myös muiden A-liitteen lajien esim. karhu, susi, ilves, saukko ja petolintujen sekä niiden osien myynnille on myös oltava meidän myöntämä EU-todistus.

Aiheeseen liittyvää tausta-aineistoa.

EY:n neuvoston asetuksen 338/97 artiklassa 8(1) todetaan: Liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden ostaminen, tarjoaminen ostettavaksi, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen on kielletty.

Ks. myös netissä CITES-kotisivu www.ymparisto.fi/cites
Eksoottisten lemmikkieläinten tuonti, vienti ja kauppa ks. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9063&lan=fi
Papukaijat ja CITES-luvat http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=304295&lan=fi&clan=fi
Matelijat ja CITES-luvat http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=320154&lan=fi&clan=fi


Havaitessanne Cites I/A-liitteen papukaijojen myynti- tai ostoilmoituksa millä tahansa palstalla, voitte ilmoittaa niistä ympäristökeskukseen, tai vaikkapa minulle.

tässä vielä Lista ko. papukaijalajeista (http://www.papukaijat.net/cites/cites-a1.pdf)

tinttu